Pobol y We

The Web People

Amdanom Ni

Tîm Pobol y We

Fel cwmni gwefan ddwyieithog ar Ynys Môn, rydym yn darparu gwefannau o ansawdd uchel ar gyfer busnesau, elusennau a grwpiau cymunedol ac ysgolion yng Ngogledd Cymru. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth personol gyda chefnogaeth gwasanaeth ôl-ofal gwych i'n cleientiaid.

Byddem yn falch i gyd-weithio â chi i gynhyrchu neu addasu eich gwefan, yn unol â'ch gofynion, a hynny am bris fforddiadwy. Mae pob aelod o'n tîm yn siarad Cymraeg  a Saesneg.

Adeiladu eich gwefan

Pan fyddwch wedi penderfynu cael gwefan newydd, neu am addasu eich gwefan gyfredol, cysylltwch â ni, ac mi wnawn ni'r gweddill!

Byddwn mewn cysylltiad â chi drwy bob cam o gynllunio a datblygu eich gwefan. Byddwch yn gallu gweld sut mae eich gwefan yn symud ymlaen drwy edrych ar ein gweinydd datblygu.

Gwefan Ymatebol

Ar gyfrifiadur penbwrdd
Gliniadur
Tabled
Symudol

Cwestiynau Perthnasol

•  Pa fath o fusnes sydd gennych?
•  Sawl tudalen gwe ydych chi eisiau?
•  A oes gan eich busnes frand corfforaethol?
•  A oes gennych logo?
•  Hoffech chi wefan ddwyieithog?
•  A oes gennych luniau eich hunan?
•  Hoffech chi luniau proffesiynnol?
•  A oes gennych gyllideb mewn golwg?

Tystebau ein Cleientiaid

Argymhelliad uchell!
Fel perchennog ar fusnes bach, roedd dod o hyd i ddylunydd gwe sy'n gwrando wedi bod yn heriol, fodd bynnag, mae Pobol y We wedi bod yn wych wrth greu gwefan ymatebol newydd ffresh sy'n gwella fy SEO.  Roeddwn yn croesawu ac yn gwerthfawrogi cael mewnbwn i'r wefan, ac roedd yn hawdd cyd-weithio ar fy mhrosiect, yn ogystal â proffersiynoldeb a gwir ddiddordeb, a'r ymrwymiad hir-dymor gan Pobol y We a oedd yn cymryd digon o amser i egluro popeth i mi, gan wneud yn siŵr fy mod yn hapus gyda'r holl newidiadau a'r dyluniad ar ei newydd wedd. Diolch i chi am eich holl amynedd a'r nifer o negeseuon e-bost. Rwy'n edrych ymlaen i gyd-weithio gyda'n gilydd eto yn y dyfodol ~ Diolch yn fawr iawn.

Julia Nicholls - Award Winning Wedding Hair.


"Hoffwn ddiolch i Pobol y We am eu gwaith gyda'r wefan. 'Roeddynt pob tro yn barod i wrando, rhoi cyngor, ac yn bwysicach na dim gyda amynedd amhrisiadwy."

Gwynfor Owen, Geiriau Gwyn -  Gwasanaethau Cyfieithu


Hawlfaint (h) 2018
Cedwir Pob Hawl     
Pobol y We
Cysylltwch â ni am sgwrs
01248 712614
Llanfairpwll Ynys Môn
Pobol y We
The Web People
Gwefannau
Ymatebol
Dwyieithog